ME-KOMP

ME-KOMP istnieje od 2003 roku. Początkowo, w latach 2003 – 2007, jego działalność ograniczała się do wykonywania usług informatycznych, takich jak:

 • doradztwo,
 • oprogramowanie,
 • zarządzanie urządzeniami informatycznymi,
 • przetwarzanie danych,
 • przygotowywanie materiałów dla potrzeb telewizji.

W roku 2008 rozpoczęliśmy drugi rodzaj działalności, a mianowicie usługi wydawnicze.
Przyjmujemy zamówienia na:

 • wykonywanie tłumaczeń z języka angielskiego, francuskiego, rosyjskiego,
 • druk i dystrybucję książek,
 • redakcję książek i podręczników a także prac seminaryjnych, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych z dziedzin humanistycznych (psychologia, pedagogika, prawo, historia, filozofia, socjologia, etnografia, muzykologia) i medycznych,
 • opracowywanie indeksów,
 • weryfikację bibliografii,
 • korektę.
-->